Poplatok za upratanie chaty – 15 € (na požiadanie)
Rekreačný poplatok 0,2 € za os/deň
Týždenný paušálny poplatok za prenájom chaty (piatok-piatok- 750 €
Rezervácia bude potvrdená po úhrade zálohy vo výške 100 € (záloha 100 EUR bude slúžiť ako kaucia, ktorá je vratná na konci pobytu,ak sa chata odovzdá bez poškodenia) na účet SK85 1100 0000 0029 4105 6531. Táto záloha bude slúžiť ako vratná kaucia. Záloha je v prípade zrušenia pobytu menej ako 14 dní pred termínom rezervácie nevratná. 

Cena zahŕňa :
• posteľná bielizeň + uterák
• základné hygienické potreby
• použitie vybavenia chaty, základné čistiace prostriedky
• použitie ihriska
• použitie ohniska, kotlín, grilu
• spotreba dreva

Cena nezahŕňa :
• Vykúrenie chaty pred nástupom – 30€
• Doplnenie dreva pri ukončení pobytu – 20€
• K cene sa pripočítava spotrebovaná elektrická energia – 0,35€ / 1 kW
• Taxa za psa – 5€ / deň
• V prípade prenájmu iba na 1 noc + 20% k cene prenájmu.
• Záverečné upratovanie chaty viac znečistenej – 50€
• rekreačný poplatok 0,2€/ os. / noc

Vyúčtovanie za prenájom chaty sa vykonáva pri odovzdaní chaty v hotovosti. V prípade poškodenia interiéru chaty alebo zariadenia sa úhrada škôd uhrádza z depozitu. Pokiaľ výška depozitu nepostačuje na úhradu škôd, rieši sa vec dohodou o náhrade vzniknutej škody.